Onze services

Een kleine selectie

Mediastrategie

JES Media vertaalt marketing- en communicatiedoelstellingen naar concrete doelstellingen. We maken hiervoor gebruik van relevante marktdata, relevante (doelgroep-)inzichten en bijvoorbeeld benchmarks. We beantwoorden investeringsvraagstukken, stellen gezamenlijk KPI’s vast en er wordt een optimale afstemming gezocht tussen de verschillende middelen en het communicatieconcept. We zorgen ervoor dat merken hun positie verbeteren in de markt waarin ze actief zijn.

Mediaplanning

Een mediastrategie kan niet zonder concreet inzetplan. Daarin maken we veel tactische keuzes en die worden hierin toegelicht. Welke kanalen worden ingezet, welke timing wordt gehanteerd, welke deadlines zijn er, welke mediaprognoses verwachten we te behalen en wat zijn de kosten? Wij leveren altijd een uitgebreid en helder mediaplan op met een stevige onderbouwing van de door ons gemaakte tactische keuzes.

Media-inkoop

We kiezen ervoor om geen bijdrage van medialeveranciers te vragen en zo uitsluitend de belangen van onze klanten te bedienen. We functioneren daarom écht als inkoper in plaats van wederverkoper. Dit leidt simpelweg tot lagere tarieven voor onze klanten. Dat vinden wij normaal en hierdoor zijn wij vrij om de beste keuzes te maken.

Monitoring, optimalisatie en evaluatie

TV en online media kunnen, met behulp van de bij ons aanwezige data en software, real-time worden gemonitord en geoptimaliseerd.  Dit stelt ons in staat om samen met onze klanten direct bij te kunnen sturen.

Merkstrategie & Positionering

Een sterk merk begint bij een sterke bedrijfsfilosofie. Wat zijn de ambities en de drijfveren van je  bedrijf. Waar sta je voor en wat zijn je kernwaarden? Vertaal dit naar een merk en zorg dat de markt (in) je gelooft!

branding &
Identity

De branding en identiteit van een merk bepalen hoe je merk eruit ziet en hoe je je als merk gedraagt. Je wil dat je merk over alle communicatiekanalen heen een uniforme uitstraling heeft die herkenbaar is. Je visuele uitstraling en de tone-of-voice moeten daarin consistent zijn.

Doelgroepanalyses & Persona's

Werkelijk je klanten kennen en weten waar je waarde kan creëren is een hele uitdaging. Prijs en kwaliteit zijn niet de enige criteria waar een klant zijn of haar keuze op baseert. Onderzoek waarmee je echt de harten van een klant kan veroveren, ontdek hoe de klantenreis (customer journey) eruit ziet en creëer merkambassadeurs voor altijd.

Marketing &
Communicatieplan

Van doelstellingen naar concreet actieplan. Wat ga je doen om klanten te werven, te converteren en om te zetten naar oprechte merkambassadeurs? Gebruik de kennis die je hebt opgedaan over jouw klanten en neem een klant mee op reis aan de hand van campagnes en communicatietrajecten.